Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Decyzją Komitetu z dnia 22 marca 2019 r. przyznano dofinansowanie 23 projektom z nadesłanych 110 wniosków.

Wyniki konkursu wniosków na rok 2019 opublikowane są w formie tabeli zawierającej numery projektów oraz decyzje Komitetu.

Każdemu wnioskowi nadawany jest numer, informowaliśmy o nim w mailu wysłanym na adres beneficjenta. Numer ten jest również nadrukowany na wniosku obok kodu kreskowego. Numer ten umożliwia identyfikację projektu na liście rankingowej.

W ciągu kolejnych dni wyślemy do Państwa decyzje indywidualne wraz z oceną oraz punktacją, w tym szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych warunkowo.

Na liście rankingowej można znaleźć następujące decyzje:

Pozytywna – dofinansowanie pozytywne; projekt został zaakceptowany w takiej formie, jaką przedstawiono we wniosku, dokonanie zmian nie jest wymagane.

Warunkowa – projekt zostanie dofinansowany po spełnieniu warunku (warunek zostanie przedstawiony w piśmie indywidualnym); warunek może dotyczyć zarówno kwestii finansowych, jak i merytorycznych.

Negatywna – projekt odrzucony z przyczyn formalnych lub merytorycznych (przyczyna zostanie przedstawiona w piśmie indywidualnym), lub ze względu na brak środków.

Lista projektów oczekujących - projekt zostanie dofinansowany po uwolnieniu środków finansowych.

 

Wyniki konkursu wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w 2019 roku

 

Wyniki konkursu wniosków 2018 Pobierz
Wyniki konkursu wniosków 2017 Pobierz
Wyniki konkursu wniosków 2016 Pobierz
Wyniki konkursu wniosków 2015 Pobierz
Wyniki konkursu wniosków 2014 Pobierz
Wyniki konkursu wniosków 2013 Pobierz
Wyniki konkursu wniosków 2012 Pobierz