Baza projektów

Konkursy wniosków 2020
plfwm_polskie_white.png
zostały otwarte!
mono_purwm_pl_white.png
Konkursy wniosków 2020
plfwm_polskie_white.png
Zapraszamy do zapoznania z zasadami konkursów!
mono_purwm_pl_white.png

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi danymi dotyczącymi dofinansowanych przez Fundusz i Radę projektów. W tabeli poniżej znajdą Państwo nazwy organizacji koordynujących i partnerskich, jak również dane związane z projektem: w którym roku został zrealizowany, ile dni trwało działanie, w jakim mieście się odbyło, ilu było uczestników

Tytuł Organizator Organizacja partnerska Rok
Amici mores noveris, non oderis Salezjańskie Centrum Wychowania Młodzieży Šv. Dvasios parapijos mokykla 2007
Przeszłością budujemy przyszłość. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z Lubartowa Raseinių Rajono Savivaldybės Šaltinio Vidurinė Mokykla 2007
MIX Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości z Krakowa Nevyriausybinė visuomeninė organizacija "Krantas" 2007
Sąsiedzi, Rówieśnicy, Europejczycy Europejskie Centrum Młodzieży z Krakowa Asociacija Nematerialaus Turto Fondas 2007
Tatrzańskie spotkanie młodych. Tatry 2007 Fundacja Otwarta Brama z Łodzi Lietuvos lenkų harcerų (skautų) sąjunga 2007
Młodzieżowe Radio Internetowe "Pogranicze" Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawla II z Sejn Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazija 2007
Pan Tadeusz – czyli polsko-litewski zajazd w Koszęcinie Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Rakonių pagrindinė mokykla 2007
Polsko-litewskie badanie sąsiedzkiej kultury Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej z Warszawy Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga 2007
Od oprawy do potrawy Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z Torunia Ukmergės jaunimo mokykla 2007

Strony