Instytucje zarządzające

 

Narodowe Instytucje Zarządzające to organizacje, którym  powierzono obługę administracyjną i organizacyjną prac Komitetu i Rady. W Polsce zadanie to zostało powierzone Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, na Litwie Departamentowi ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy, a na Ukrainie Ministesrtwu Młodzieży i Sportu. To właśnie te instytucje realizują wszystkie zadania wyznaczone przez Komitet. Co roku Narodowej Instytucje Zarządzające równocześnie ogłaszają konkurs wniosków i to do nich należy obsługa projektów. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat Funduszu lub Rady, zachęcamy do kontaktu z odpowiednią instytucją zarządzającą.
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) funkcjonuje od 1993 roku. Inicjatywy, którymi zarządza instytucja dają możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożliwiają one również rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży  oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 2016 r. pełniła także funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce.

Kontakt:

al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa; 
tel. + 48 022 4631 000; fax. + 48 022 4631 025; 
e-mail: kontakt@frse.org.pl 
www.frse.org.pl

 

Ministesrtwo Młodzieży i Sportu Ukrainy

Kontakt:

43, Esplanadna str.
tel. 044 289-12-64; fax 044 289-12-94
www.dsmsu.gov.ua

 

Departament ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy w Wilnie

Kontakt:

A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius
tel. +370 5 249 7002; fax +370 5 249 6354
e-mail: info@jrd.lt 
www.jrd.lt
 

 

 

 


Masz pytanie?