Instytucje zarządzające

Narodowe Instytucje Zarządzające to organizacje, którym  powierzono obługę administracyjną i organizacyjną prac Komitetu i Rady. W Polsce zadanie to zostało powierzone Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, na Litwie Departamentowi ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy, a na Ukrainie Ministesrtwu Młodzieży i Sportu. To właśnie te instytucje realizują wszystkie zadania wyznaczone przez Komitet. Co roku Narodowej Instytucje Zarządzające równocześnie ogłaszają konkurs wniosków i to do nich należy obsługa projektów. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat Funduszu lub Rady, zachęcamy do kontaktu z odpowiednią instytucją zarządzającą.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Polska Instytucja Narodowa  jest fundacją Skarbu Państwa, która wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce. Do końca 2006 roku swój cel realizowała przede wszystkim poprzez koordynację w Polsce dwóch programów Unii Europejskiej– SOCRATESA II i MŁODZIEŻY. Od roku 2007 zajmuje się koordynacją programów: „Uczenie się przez całe życie" i „Młodzież w działaniu”.

Fundacja prowadzi także Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Programów ERASMUS MUNDUS i TEMPUS, Krajowe Biuro programu Eurodesk oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO EECA. Od 2007 roku Fundacja zarządza także Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży oraz Funduszem Stypendialnym i Szkoleniowym.

Programy te uwzględniają szereg inicjatyw Unii Europejskiej, wśród których priorytetowe znaczenie mają: zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, zwalczanie podziałów i nierówności społecznych, wspieranie dążeń do zdobywania wiedzy, promowanie współpracy prowadzącej do podwyższania jakości usług edukacyjnych, promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka. Koordynatorem Funduszu z ramienia Fundacji jest Andrij Pavlovych.

Kontakt:

al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa; 
tel. + 48 022 4631 000; fax. + 48 022 4631 025; 
e-mail: kontakt@frse.org.pl 
www.frse.org.pl

 

Ministesrtwo Młodzieży i Sportu Ukrainy

Kontakt:

43, Esplanadna str.
tel. 044 289-12-64; fax 044 289-12-94
www.dsmsu.gov.ua

 

Departament ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy w Wilnie

Kontakt:

A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius
tel. +370 5 249 7002; fax +370 5 249 6354
e-mail: info@jrd.lt 
www.jrd.lt
 

 

 

 


Masz pytanie?