Nasi ludzie

  • Nasi ludzie

    Nasi ludzie to cykl rozmów z osobami zaangażowanymi w projekty dofinansowane w ramach Funduszu. Tematami rozmów będą sprawy związane z realizacją projektów i edukacją. Na pierwszą rozmowę zaprosiliśmy jednego z najmłodszych koordynatorów.