Wspólna przyszłość

Konkursy wniosków 2020
plfwm_polskie_white.png
zostały otwarte!
mono_purwm_pl_white.png
Konkursy wniosków 2020
plfwm_polskie_white.png
Zapraszamy do zapoznania z zasadami konkursów!
mono_purwm_pl_white.png
Organizacja koordynująca

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie"

Organizacja partnerska

Навчально-реабілітаційний центр «Левеня»
Education and Rehabilitation Center Lewenia

Tytuł projektu:
Wspólna przyszłość
Tytuł projektu w języku angielskim:
Common future
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Liczba dni trwania projektu:
14
Kraj realizacji projektu:
Polska i Ukraina
Miejsce działań:
Lwów, Łódź
Kraj finansujący projekt:
Polska
Liczba liderów/opiekunów:
14
Rok realizacji projektu:
2018