Tańce w teleobiektywie

Konkursy wniosków 2020
plfwm_polskie_white.png
zostały otwarte!
mono_purwm_pl_white.png
Konkursy wniosków 2020
plfwm_polskie_white.png
Zapraszamy do zapoznania z zasadami konkursów!
mono_purwm_pl_white.png
Organizacja koordynująca

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

Organizacja partnerska

Загальноосвітня школа № 58
School nr 58

Tytuł projektu:
Tańce w teleobiektywie
Tytuł projektu w języku angielskim:
Dances in camera lens
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Liczba dni trwania projektu:
10
Kraj realizacji projektu:
Polska
Miejsce działań:
Biały Dunajec
Kraj finansujący projekt:
Polska
Liczba uczestników młodzieżowych:
36
Liczba liderów/opiekunów:
4
Rok realizacji projektu:
2018