Podobieństwa w różnorodności

Organizacja koordynująca

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Organizacja partnerska

Центр євроініціатив
CENTER FOR EUROINITIATIVES

Tytuł projektu:
Podobieństwa w różnorodności
Tytuł projektu w języku angielskim:
Similarities in diversity
Program:
Liczba dni trwania projektu:
10
Kraj realizacji projektu:
Polska
Miejsce działań:
Poronin
Kraj finansujący projekt:
Polska
Liczba uczestników młodzieżowych:
26
Liczba liderów/opiekunów:
4
Rok realizacji projektu:
2018