Polsko-Ukraińskie Warsztaty Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!!!
plfwm_polskie_white.png
Nowa forma projektów w 2020 roku!!!
mono_purwm_pl_white.png
Organizacja koordynująca

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych ”FRAM”

Organizacja partnerska

Кiверцiвський Бiзнес Iнкубатор Волинського Iнституту Економики Менеджменту
Kivertsivsky Business Incubator Volyn Institute of Management Economics

Tytuł projektu:
Polsko-Ukraińskie Warsztaty Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego
Tytuł projektu w języku angielskim:
Polish-Ukrainian First Aid and Rescue Medicine Workshop
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Liczba dni trwania projektu:
10
Kraj realizacji projektu:
Polska
Miejsce działań:
Przysietnica
Kraj finansujący projekt:
Polska
Liczba uczestników młodzieżowych:
36
Liczba liderów/opiekunów:
4
Rok realizacji projektu:
2018