Wspólni bohaterowie

Konkursy wniosków 2020
plfwm_polskie_white.png
zostały otwarte!
mono_purwm_pl_white.png
Konkursy wniosków 2020
plfwm_polskie_white.png
Zapraszamy do zapoznania z zasadami konkursów!
mono_purwm_pl_white.png
Organizacja koordynująca

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Organizacja partnerska

Zakarpacki Regionalny Pałac Sztuki Dzieci i Młodzieży "PADIYUN"
Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art "PADIYUN"

Tytuł projektu:
Wspólni bohaterowie
Tytuł projektu w języku angielskim:
Common Heroses
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Liczba dni trwania projektu:
14
Kraj realizacji projektu:
Polska i Ukraina
Miejsce działań:
Użhorod/Lanckorona
Kraj finansujący projekt:
Polska
Liczba uczestników młodzieżowych:
20
Liczba liderów/opiekunów:
4
Rok realizacji projektu:
2018