Miłosne historie ukryte w starych fotografiach

Konkursy wniosków 2020
plfwm_polskie_white.png
zostały otwarte!
mono_purwm_pl_white.png
Konkursy wniosków 2020
plfwm_polskie_white.png
Zapraszamy do zapoznania z zasadami konkursów!
mono_purwm_pl_white.png
Organizacja koordynująca

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

Organizacja partnerska

Zespół Szkolno-Wychowawczy „Szkoła - przedszkole I - III stopnia Nr 38 we Lwowie”
The educational complex „School-kindergarten I-III levels number 38 city Lviv”

Tytuł projektu:
Miłosne historie ukryte w starych fotografiach
Tytuł projektu w języku angielskim:
Love stories hidden in old photographs
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Liczba dni trwania projektu:
8
Kraj realizacji projektu:
Ukraina
Miejsce działań:
Lwów
Kraj finansujący projekt:
Polska
Liczba uczestników młodzieżowych:
33
Liczba liderów/opiekunów:
4
Rok realizacji projektu:
2018