Łańcuch solidarności

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!!!
plfwm_polskie_white.png
Wyniki konkursu
mono_purwm_pl_white.png
zostaną opublikowane pod koniec kwietnia!!!

Opis projektu

Celem projektu było stworzenie online łańcucha rąk nazwanego "Łańcuchem Solidarności". Jego tworzeniu towarzyszyły akcje społeczne przeprowadzone przez pracowników młodzieżowych pracujących na terenie trasy łączącej Lublin i Wilno, którzy propagowali założenia i cele Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w dziesięciolecie jego istnienia.

Przed podjęciem działań pracownicy młodzieżowi spotkali się na sześciodniowym szkoleniu z zakresu liderstwa w Nasutowie gdzie dowiedzieli się jak przeprowadzać akcje społeczne, jak wzbudzać zaangażowanie młodzieży i jak kierować grupą. Zapoznali się tam oni także z działaniami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz z niektórymi projektami, jakie w jego ramach odbyły się w przeciągu ostatnich 10 lat. Po szkoleniu pracownicy młodzieżowi przeprowadzili z młodzieżą lekcje edukacyjne o Funduszu i zachęcili ich do stworzenia akcji społecznościowej.

Głównym rezultatem projektu jest stworzenie 10 łańcuchów rąk połączonych z akcjami społecznymi, które wspólnie utworzyły „Łańcuch Solidarności”. Utworzone akcie dotyczyły w głównej mierze ekologii i tolerancji.

Rezultaty projektu

Największym sukcesem projektu był udział przedstawicieli najlepiej przeprowadzonych akcji społecznych i stworzonych łańcuchów w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, na które zostali zaproszeni, jako zwycięzcy po odbiór drobnych nagród rzeczowych. Zaproszenie tych osób było bardzo dobrym pomysłem, gdyż dzięki temu informacja o projekcie dotarła do prawie 400 młodych liderów – uczestników Forum – z całej Europy. Udział w Forum dodatkowo pozwolił zwycięzcom poznać ludzi podobnych do nich samych – działaczy i aktywistów – utwierdzając ich tym samym, że wysiłek, który podjęli biorąc udział w projekcie naprawdę się opłacił.

Tytuł projektu:
Łańcuch solidarności
Program:
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Organizator:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Organizacja partnerska:
Tarptautinis bendradarbiavimo centras
Rok realizacji:
2017
Miejsce:
Kowno, Nasutów