Łańcuch solidarności

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!!!
plfwm_polskie_white.png
Nowa forma projektów w 2020 roku!!!
mono_purwm_pl_white.png

Opis projektu

Celem projektu było stworzenie online łańcucha rąk nazwanego "Łańcuchem Solidarności". Jego tworzeniu towarzyszyły akcje społeczne przeprowadzone przez pracowników młodzieżowych pracujących na terenie trasy łączącej Lublin i Wilno, którzy propagowali założenia i cele Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w dziesięciolecie jego istnienia.

Przed podjęciem działań pracownicy młodzieżowi spotkali się na sześciodniowym szkoleniu z zakresu liderstwa w Nasutowie gdzie dowiedzieli się jak przeprowadzać akcje społeczne, jak wzbudzać zaangażowanie młodzieży i jak kierować grupą. Zapoznali się tam oni także z działaniami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz z niektórymi projektami, jakie w jego ramach odbyły się w przeciągu ostatnich 10 lat. Po szkoleniu pracownicy młodzieżowi przeprowadzili z młodzieżą lekcje edukacyjne o Funduszu i zachęcili ich do stworzenia akcji społecznościowej.

Głównym rezultatem projektu jest stworzenie 10 łańcuchów rąk połączonych z akcjami społecznymi, które wspólnie utworzyły „Łańcuch Solidarności”. Utworzone akcie dotyczyły w głównej mierze ekologii i tolerancji.

Rezultaty projektu

Największym sukcesem projektu był udział przedstawicieli najlepiej przeprowadzonych akcji społecznych i stworzonych łańcuchów w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, na które zostali zaproszeni, jako zwycięzcy po odbiór drobnych nagród rzeczowych. Zaproszenie tych osób było bardzo dobrym pomysłem, gdyż dzięki temu informacja o projekcie dotarła do prawie 400 młodych liderów – uczestników Forum – z całej Europy. Udział w Forum dodatkowo pozwolił zwycięzcom poznać ludzi podobnych do nich samych – działaczy i aktywistów – utwierdzając ich tym samym, że wysiłek, który podjęli biorąc udział w projekcie naprawdę się opłacił.

Tytuł projektu:
Łańcuch solidarności
Program:
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Organizator:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Organizacja partnerska:
Tarptautinis bendradarbiavimo centras
Rok realizacji:
2017
Miejsce:
Kowno, Nasutów