POCZUJ SMAK WIELOKULTUROWOŚCI

Organizacja koordynująca

Gmina Miejska Lubaczów

Organizacja partnerska

Yaworow Rada Miasta
Yaworow City Council

Tytuł projektu:
POCZUJ SMAK WIELOKULTUROWOŚCI
Tytuł projektu w języku angielskim:
Feel the taste of multiculturalism
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Liczba dni trwania projektu:
8
Kraj realizacji projektu:
Polska
Miejsce działań:
Lubaczów, Susiec
Kraj finansujący projekt:
Polska
Liczba uczestników młodzieżowych:
30
Liczba liderów/opiekunów:
4
Rok realizacji projektu:
2017

Masz pytanie?