PORTRET INTYMNY


Opis projektu

Celem zrealizowanego projektu było propagowanie działań artystycznych z zakresu sztuki współczesnej, stanowiących wyraz budowania indywidualnych, subiektywnych, często intymnych sposobów postrzegania odmienności i podobieństwa międzykulturowego dwóch sąsiadujących ze sobą narodów (Polski i Ukrainy).

Cel ten został osiągnięty poprzez artystyczne wspólne działania warsztatowe, którymi były np. krótkie etiudy filmowe, projekty multimedialne, czy murale. Wszystkie opracowane w wyniku działań artystycznych prace zostały upublicznione podczas wernisażu w Rzeszowie i we Lwowie. Działania te oraz wernisaże były promowane i upowszechniane w lokalnych mediach w formie reporterskich filmów i fotogalerii.

Uczestnicy projektu ocenili działania pozytywnie oraz wykazali ogromną chęć w uczestnictwie w jego kontynuacji. Młodzież pomagała w realizacji przedsięwzięć jakimi było zorganizowanie wystaw w Rzeszowie i Lwowie, skompletowaniu i fotografowaniu powstałych podczas trwania pleneru prac, pomocy przy tworzeniu katalogu dokumentującego prace powstałe podczas trwania projektu oraz pomocy w promocji wydarzenia w mediach społecznościowych oraz Internecie.

Największym sukcesem projektu jest wykształcenie wśród uczestników postawy otwartości na odrębność kulturową i artystyczną sąsiedniego narodu, znalezienie płaszczyzn porozumienia pomimo   trudnej historii i różnic.

Rezultaty projektu

  • Strona internetowa: http://portretintymny.pl/
  • Dwujęzyczny katalog zawierający opis projektu oraz prace uczestników
  • Wernisaże
  • Reportaże
Tytuł projektu:
PORTRET INTYMNY - próba konfrontacji postaw i tendencji twórczych współczesnej sztuki „Młodych” Polski i Ukrainy
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Organizator:
Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”
Organizacja partnerska:
Museum of Ideas
Rok realizacji:
2016
Miejsce:

Masz pytanie?