Jedność w Różnorodności


Opis projektu

Uczestnikami projektu „Jedność w Różnorodności” była grupa 30 młodych osób z Polski i Ukrainy, która interesuje się filmem, fotografią i działaniami artystycznymi. Poza tym jest otwarta na inne kultury i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i obywatelskim. Tematem przewodnim projektu była tolerancja, różnorodność w szerokim tego słowa znaczeniu. Podczas wymiany wymieniliśmy z partnerami doświadczenia, rozwijaliśmy swoją kreatywność, zdobywaliśmy kompetencje do pracy w grupie oraz podejmowaliśmy działania przeciwdziałające uprzedzeniom i stereotypom. Dla realizacji tego celu przeprowadziliśmy następujące działania:

Rezultatem naszej pracy była min. integracja uczestników, wzmocnienie współpracy między krajami, przełamanie stereotypowego myślenia o sobie oraz poszerzenie wiedzy o kulturze, zwyczajach i tradycjach kraju partnerskiego.

Jeden z uczestników na zakończenie wymiany powiedział: Dziękuję za ten piękny czas, moje życie zostało zmienione po tej wymianie. Mam teraz nowe doświadczenia, nowe przyjaźnie, nowe wspomnienia... Nowe życie. Dziękuję wszystkim za te 7 dni, teraz mam więcej siły i wiem, że nigdy się nie poddam. Dziękuję bardzo! 

Koordynatorka projektu stwierdziła natomiast: Jestem przekonana, że takie projekty są potrzebne ponieważ realizując je przyczyniamy się do podnoszenia świadomości w polskim społeczeństwie oraz w naszej lokalnej społeczności odnośnie różnorodności kulturowej, tolerancji i otwartości. Sądzę, że teraz w okresie wzmacniania się nacjonalizmów, narastającej niechęci ludzi wobec siebie, potrzebujemy takich inicjatyw, które pokazują, że chcemy dać sobie szansę na współpracę międzynarodową, przyjaźń oraz wzajemne odkrywanie i ubogacanie siebie.

Rezultaty projektu

Tytuł projektu:
Jedność w Różnorodności
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Organizator:
Gmina Miejska Lubaczów
Organizacja partnerska:
Yaworow City Council
Rok realizacji:
2016
Miejsce:

Masz pytanie?