Carpathia - Connecting Cultures


Opis projektu

Projekt pod tytułem „Carpathia - Connecting Cultures” został przygotowany przez dwie grupy uczestników, reprezentujących dwie organizacje – grupę „Woda na Młyn”, będącą projektem stałym Stowarzyszenia „Passionfruits” oraz grupę „Cheremosh”, działającą w strukturze Uniwersytetu Lwowskiego. Obie te grupy tworzą pasjonaci folkloru tanecznego. Wymiana młodzieży, jaką przygotowali, odbyła się od 15 do 22 października 2016 roku w Murzasichlu i wzięło w niej udział po 20 osób z każdego kraju.

Projekt ten skupiał się na przygranicznych regionach naszych krajów, połączonych łukiem Karpat – gór, które łączą nie tylko kraje w Europie Wschodniej, ale też kultury. Głównym jego celem było właśnie poznanie folkloru i tradycyjnej kultury tych regionów oraz znalezienie podobieństw i elementów łączących je ze sobą. W trakcie działań zgłębiliśmy więc zarówno tradycyjne tańce i muzykę, przeanalizowaliśmy społeczne role płci, jak i przyjrzeliśmy się obrzędom czy strojom.

Do realizacje naszych zamierzeń wykorzystaliśmy fotografię, jako narzędzie dokumentowania i prezentacji naszych spostrzeżeń. Pozwoliło nam to w ciekawy sposób zaprezentować efekty naszej pracy szerszemu gronu odbiorców – przygotowaliśmy bowiem wystawę prezentującą najciekawsze zdjęcia projektu. Nasze wysiłki oparliśmy o metody edukacji pozaformalnej, z których korzystaliśmy zarówno na etapie samej wymiany, jaki i podczas upowszechniania rezultatów naszych wspólnych działań.

Rezultaty projektu

Poznanie folkloru regionów górskich i jego źródeł.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=N-gwXer20Cs

Tytuł projektu:
Carpathia - Connecting Cultures
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Organizator:
Stowarzyszenie "Passionfruits"
Organizacja partnerska:
“Cheremosh” Folk Song and Dance Ensemble
Rok realizacji:
2016
Miejsce:
Polska

Masz pytanie?