Wyniki PURWM

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Decyzją Rady z dnia 10 maja 2019 r. przyznano dofinansowanie 69 projektom z nadesłanych 216 wniosków.

Wyniki konkursu wniosków na rok 2019 opublikowane są w formie tabeli zawierającej numery projektów oraz decyzje Rady.

Każdemu wnioskowi nadawany jest numer, informowaliśmy o nim w mailu wysłanym na adres beneficjenta. Numer ten jest również nadrukowany na wniosku obok kodu kreskowego. Numer ten umożliwia identyfikację projektu na liście rankingowej.

W ciągu kolejnych dni wyślemy do Państwa decyzje indywidualne wraz z oceną oraz punktacją, w tym szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych warunkowo.

Na liście rankingowej można znaleźć następujące decyzje:

Pozytywna – dofinansowanie pozytywne; projekt został zaakceptowany w takiej formie, jaką przedstawiono we wniosku, dokonanie zmian nie jest wymagane.

Warunkowa – projekt zostanie dofinansowany po spełnieniu warunku (warunek zostanie przedstawiony w piśmie indywidualnym); warunek może dotyczyć zarówno kwestii finansowych, jak i merytorycznych.

Negatywna – projekt odrzucony z przyczyn formalnych lub merytorycznych (przyczyna zostanie przedstawiona w piśmie indywidualnym), lub ze względu na brak środków.

Wyniki konkursu wniosków 2019 Pobierz

Masz pytanie?