Portret polsko-litewski


Opis projektu

Tematem projektu był dialog międzykulturowy poprzez sztukę. Wzięło w nim udział 10 członków koła plastycznego działającego przy litewskim liceum oraz 10 uczniów kierunków artystycznych, wiążących swoją przyszłość z sektorem kreatywnym. 

Podczas prawie tygodniowych warsztatów młodzież miała okazję pogłębiać swoją wiedzę, a także szlifować artystyczne umiejętności. Codziennie odbywały się warsztaty plastyczne i fotograficzne, podczas których, m.in. nagrano filmy, stworzono obrazy z wełny filcowanej czy bryły w pracowni ceramicznej. Zainspirowani twórczością Witkacego i wystawą jego dzieł w Muzeum Pomorza Środkowego, uczestnicy pracowali w parach polsko-litewskich nad portretami swoich nowych kolegów. Młodzież brała udział także w zajęciach dotyczących budowania wizerunku oraz w fotograficznej sesji plenerowej w Ustce.

Tematem przewodnim projektu były portrety Witkacego, co oprócz wartości edukacyjnej stanowiło świetny pretekst do pogłębiania międzynarodowych relacji i wzajemnego poznania. Zajęciom towarzyszyły zabawy integracyjne i dyskusje przełamujące stereotypy, uczące otwartości i współpracy. Ważnym elementem edukacji międzykulturowej było też spotkanie z członkami NOT oraz Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Grodna. W programie nie zabrakło działań o charakterze sportowym i rozrywkowym (m.in. gra miejska, kręgle, karaoke, gry planszowe), choć, jak przyznają organizatorzy, w kolejnych projektach zarezerwują więcej czasu na tego typu aktywności.

Uczniowie zaprezentowali stworzone w ramach warsztatów dzieła podczas wystawy wieńczącej projekt. O niezwykle wysokim poziomie prac świadczy zainteresowanie nimi różnych instytucji, m.in. Państwowego Teatru Lalki, Związku Sybiraków, a także placówek z Wilna. Wystawa prac jest stale wypożyczana, dzięki czemu projekt nadal „żyje” i trafia do coraz większego grona odbiorców. Promuje także idee projektów międzynarodowych oraz możliwości, jakie oferuje młodym ludziom  Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.    

Poprzez wspólną realizację artystycznych pasji młodzieży, udało się zrealizować cele projektu, tj. przełamać uprzedzania między narodami, pozytywnie wpłynąć na rozwój osobisty uczestników oraz zainspirować ich do aktywności społecznej.

Rezultaty projektu

Oprócz wędrującej wystawy oraz większego zainteresowania młodzieży projektami, na uwagę zasługuje wzrost ich proaktywności. Po sukcesie pierwszego projektu z PLF uczniowie nie spoczęli na laurach. Połowa polskich uczestników opracowała już koncepcję kolejnego projektu związanego ze swoją ścieżką edukacyjną. Obecnie szkoła, jak i sama młodzież, stara się o środki na jego realizację.

Tytuł projektu:
Portret polsko-litewski
Program:
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Organizator:
Zesół Szkół Technicznych w Słupsku
Organizacja partnerska:
Vilnius Simon Konarsky Secondary School
Rok realizacji:
2015
Miejsce:
Słupsk

Masz pytanie?