Szkoła to nie wszystko!


Opis projektu

Zajęcia ceramiczne lub rękodzielnicze? A może „Tydzień Sztuki” prezentujący różne techniki plastyczne, teatralne, muzyczne? Wspólne tworzenie obrazu na zakończenie świątecznej imprezy? To tylko niektóre z propozycji, jakie mają uczestnicy projektu na dodatkowe zajęcia dla młodzieży. Ma być ciekawie i pomysłowo.

Celem projektu było poznanie przez nauczycieli systemów edukacji formalnej i pozaformalnej na Litwie i w Polsce, sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież i oferty zajęć pozalekcyjnych, aby szkoły mogły proponować interesujące formy aktywności i zmotywować uczniów do udziału w nich. Uczestnicy odbyli dwie wizyty studyjne – najpierw w czerwcu 2015 na Litwie, następnie w październiku w Polsce. Przyglądali się ofertom szkół, w tym muzycznych, językowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, sportowych, domów kultury. Opracowali narzędzia diagnozy zainteresowań uczniów, metody włączenia nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych w proces edukacyjny. Uczestnicy mogli wprowadzać swoje uwagi do programu spotkań, a każdy dzień kończono podsumowaniem. Doskonalili znajomość angielskiego - wcześniej w każdej ze szkół zaangażowani w projekt nauczyciele przeprowadzili swoim kolegom z grup lekcje angielskiego. Przygotowano prezentacje o obu szkołach, a podczas wieczorów narodowych degustowano lokalne potrawy i śpiewano narodowe piosenki. Odbyły się także spotkania z przedstawicielami władz samorządowych.

Podczas wizyty na Litwie zorganizowano informacyjną radę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców litewskiej szkoły, gdzie zaprezentowano wyniki ankiet o udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, a w trakcie pobytu w Polsce przygotowano konferencję dla nauczycieli szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pracowników domów kultury z powiatu drawskiego. Głównymi tematami spotkań były działania realizowane  w ramach projektu i możliwości uzyskania dofinansowania z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Grupy partnerskie podczas przygotowywania projektu pozostawały w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym, co pozwoliło zaplanować działania, narzędzia, materiały i ich promocję. Szkoły zawiązały współpracę 10 lat temu – w roku 2015 obchodziły jej jubileusz. W trakcie tego czasu z sukcesem zrealizowały wspólnie kilka pomysłów.

Rezultaty projektu

Uczestnicy projektu mieli okazję rozwinąć własne umiejętności językowe i międzykulturowe, a przede wszystkim poznać nowe metody pracy z młodzieżą, zaczerpnąć inspirację z oferty tworzonej przez różne instytucje i zastanowić się nad możliwościami wspólnych działań z nimi i rodzicami uczniów. Rozpoczęto również starania, aby przenieść pomysł współpracy szkół na poziom gmin.

Tytuł projektu:
Szkoła to nie wszystko - jak młodzież w Polsce i na Litwie spędza wolny czas?
Organizator:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchowie
Organizacja partnerska:
Sakai Varpas school
Rok realizacji:
2015
Miejsce:
Wierzchowo

Masz pytanie?