Sąsiedzi 2.0


Opis projektu

Na przestrzeni lat, stosunki Polski z sąsiadami ulegały licznym przeobrażeniom. Wykształciły się pewne poglądy, wyobrażenia, czasem stereotypy. Projekt „Sąsiedzi 2.0” pozwolił nie tylko na analizę współcześnie panujących nastrojów pomiędzy Polską a Litwą, ale idąc o krok dalej – pokazał jakie jest umotywowanie bieżących relacji, płynące z historii obydwu państw.

Sąsiedzi 2.0 to projekt tygodniowej wymiany młodzieży, finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Jego liderami zostali Chorągiew Polska ZHP oraz litewska organizacja pozarządowa - Lithuanian Scouting. Celem projektu było umożliwienie młodzieży pochodzącej z obydwu państw, wzajemnego poznania historii krajów – zarówno omówienia bieżącej sytuacji, jak i kontekstu historycznego – powiązań pomiędzy Litwą a Polską. W przedsięwzięciu wzięło udział dwudziestu dwóch uczestników z obydwu krajów. To co ich łączyło, to motywacja do poznawania korzeni swojego kraju i kraju sąsiada, chęć omówienia istniejących współcześnie stereotypów i wyobrażeń, chęć pogłębienia wiedzy.

Przy organizacji harmonogramu projektu, jego autorzy zdecydowali się na skorzystanie jedynie z narzędzi edukacji pozaformalnej. Podczas majowego tygodnia wymiany uczestnicy mieli okazję do wzięcia udziału w warsztatach kulturowych, które w obrazowy sposób miały dać odpowiedź na pytanie kim jest nasz sąsiad, co mamy wspólnego, a co nas dzieli. Młodzież miała okazję do odwiedzenia międzynarodowego wydarzenia Intercamp – zlotu skautów, gdzie przekonała się o sile współpracy między krajami. Z kolei wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau była okazją do refleksji na temat poszanowania życia i godności istoty ludzkiej. W dyskusjach, które towarzyszyły wizycie, dominował motyw związany z solidarnością międzyludzką, odpowiedzialnością za relacje sąsiedzkie, za rozwiązania służące utrzymaniu pokoju.

Dzięki udziałowi w poszczególnych aktywnościach, uczestnicy projektu stworzyli materiał filmowy, w formie programu telewizyjnego,  ukazujący postawy i poglądy młodych ludzi z Polski i Litwy w odniesieniu do wzajemnej współpracy ponad granicami, zarówno w kontekście tych dwóch krajów, jak i przyjmując bardziej uniwersalne ramy – dając odpowiedź na pytanie, jak działają relacje sąsiedzkie, jak można czerpać z nich siłę, co współpraca międzysąsiedzka może dawać zainteresowanym stronom. Autorzy projektu zadbali, aby poszczególne zajęcia obywały się w formie jak najbardziej kreatywnej – w formie warsztatów, gier symulacyjnych, debat. Pozwalając młodzieży na operowanie kamerą, czy tworząc wspomniany materiał filmowy, czy też przeprowadzając video-sondy. Odbyły się również warsztaty kulinarne, zaznajamiające uczestników projektu z tradycjami kulinarnymi obydwu państw. W trakcie wymiany, młodzież przeprowadzała, przygotowane wcześniej, warsztaty poświęcone kulturze swojego kraju.

W dobie cyfryzacji mediów, elektronicznych relacji, pierwiastek ludzki często bywa niedoceniany. Jakże cenne są doświadczenia ze współpracy, mającej miejsce w realnym świecie, jeśli ma ona na celu bycie razem – ponad granicami i podziałami. O tym, jak bardzo jest to możliwe, pokazał projekt Sąsiad 2.0. Bo z bliska czasem widać zupełnie inaczej.

Rezultaty projektu

Jak twierdzą sami uczestnicy udział w projekcie będzie niezapomnianym przeżyciem. Nie tylko ze względu na możliwość wspólnej pracy i zabawy, ale głownie z uwagi na rozmowy, jakie toczyły się w trakcie trwania projektu:

„Super były te wszystkie dyskusje, czy to o polskich szkołach na Litwie, czy też o możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jestem przekonana o tym, że dzięki temu trochę więcej mogliśmy się dowiedzieć o tym co i jak myślą ludzie, którzy przecież nie żyją aż tak daleko od nas i mogliśmy trochę lepiej zrozumieć, to co nas otacza” - relacjonowała uczestniczka projektu.

Tytuł projektu:
Sąsiedzi 2.0
Organizator:
Chorągiew Opolska ZHP
Organizacja partnerska:
Lithuanian Scouting
Rok realizacji:
2015
Miejsce:
Prudnik

Masz pytanie?