Podróż, gdzie drogowskazem jest kultura i historia


Opis projektu

Poznajemy Polskę, poznajemy Litwę - droga wiedzie przez historię i kulturę to projekt, który łamie wszelkie konwenanse. Grupa młodzieży z małej gminy Kelme i Kalisza Pomorskiego postanawia wyruszyć na Litwę, a kluczem do poznania kraju ma być jego historia i kultura. Partnerów udało im się znaleźć w szkole Krażante w Kelme na Litwie. Inspirację do działań czerpali z kultury ludowej, a wsparcie rodziców motywowało uczestników do pracy nad projektem.

Celem projektu realizowanego dzięki Polsko – Litewskiemu Funduszowi Wymiany Młodzieży było przede wszystkim pogłębianie wiedzy na temat kultury partnerów. Uczestnicy wymiany przygotowali szereg działań związanych z dziedzictwem materialnym i niematerialnym obu krajów. Warsztaty, które odbyły się na Litwie poprzedzone były przygotowaniem przez uczestników prezentacji na temat kultury i historii Polski i Litwy. Uczestnicy wymiany sami opracowali scenariusze warsztatów oraz napisali regulamin.

Zaprojektowane działania odzwierciedlały kompetencje i zainteresowania uczestników. Z pamiątek zebranych z regionu stworzony został kącik historyczny, zorganizowano warsztaty tańców polskich i litewskich, wspólnie odśpiewano piosenki w języku polskim, litewskim i angielskim,  przeprowadzono warsztaty malarskie i rękodzielnicze, a na rozpoczęcie i finał projektu zorganizowano konkurs wiedzy o Polsce i Litwie. Czas pomiędzy działaniami projektowymi wypełniały spotkania towarzyskie przy ognisku i gitarze, wspólne kolacje i wędrówki. Wszystko to miało na celu pobudzenie zainteresowania kulturą i dziejami obu krajów, a także otwartość na drugiego człowieka oraz pobudzenie kreatywności i przełamywanie własnych barier.

Uczestnicy projektu to młodzież zamieszkująca obszar, który może być zagrożony wykluczeniem społecznym. Trudniej tu o szeroką skalę działań związanych z wielokulturowością, dlatego młodzi ludzie sami wzięli sprawy w swoje ręce i wspólnie z koordynatorami zaprojektowali wymianę polsko-litewską. Projekt spotkał się z dużą sympatią wśród społeczności lokalnej, zarówno w Polsce, jak i na Litwie.

Rezultaty projektu

Zaangażowana w projekt świetlica w Giżynie zorganizowała wystawę zdjęć prezentującą przebieg projektu, dzięki czemu wzrósł jego zasięg, a sami uczestnicy już teraz przygotowują się do pracy nad kolejnym wspólnym działaniem. 

Tytuł projektu:
Poznajemy Polskę, poznajemy Litwę - droga wiedzie przez historię i kulturę.
Organizator:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"
Organizacja partnerska:
Kelme "Krazantes" progymnasium
Rok realizacji:
2015
Miejsce:
Kelme

Masz pytanie?