Potęga młodości


Opis projektu

Głównym celem projektu „Potęga Młodości” była integracja polskiej i litewskiej młodzieży oraz wzajemne poznanie kulturowe naszych  społeczeństw, ich tradycji, zwyczajów, obyczajów, języka. Na tle poznania kulturowego uczestnicy zrealizowali proces pozaformalnej edukacji młodych ludzi. Wykorzystali  do tego różnorodne metody pracy i wspólnej zabawy, w tym gry, zabawy, warsztaty integracyjne, animacje językowe, wieczory kulturowe, terenowe gry symulacyjne. Dzięki innowacyjnej metodzie Młodzieżowej Giełdy Inicjatyw zaktywizowali działania służące generowaniu ciekawych inicjatyw na rzecz otoczenia. Pracując i bawiąc się jednocześnie w międzynarodowych zespołach pobudzili własną pomysłowość i kreatywność. W działania projektowe włączyli młodzież z obszarów i środowisk  defaworyzowanych ekonomicznie i społecznie. 

Efektem działań projektowych stał się indywidualny i społeczny rozwój młodzieży pracującej i bawiącej się w interkulturowym gronie. Działania projektowe przyczyniły się  w istotnym stopniu do większej otwartości młodych ludzi, wzmocniły ich tolerancję względem różnorodności kulturowych, zniwelowały postawy uprzedzenia i schematycznego postrzegania stereotypów dotyczących naszych społeczeństw. 
Wspólne młodzieżowe działania projektowe posłużą lepszemu kształtowaniu relacji dwustronnych pomiędzy naszymi krajami w przyszłości. Jest to szczególnie istotne w momencie powolnego wchodzenia naszej młodzieży w dorosłość.

Fotorelacja z projektu

 

Tytuł projektu:
Potęga Młodości
Organizator:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Organizacja partnerska:
Sporto Klubas Spartuoliai
Rok realizacji:
2014
Miejsce:
Międzynarodowy Ośrodek Młodzieżowy Motycz Leśny

Masz pytanie?