Legendarnie zakręceni


Opis projektu

Głównym celem projektu była otwarta i pełna szacunku wymiana poglądów między grupami mającymi różne pochodzenie etniczne, kulturę, język i dziedzictwo oraz kształtowanie postawy tolerancji traktującej odmienność jako wartość, a nie powód do wykluczenia. Młodzi Polacy i Litwini dzięki nowoczesnym technologiom i atrakcyjnym formom pracy grupowej poznali siebie nawzajem oraz odmienną kulturowo i religijnie społeczność karaimską żyjącą na Litwie i w Polsce

Uczestnicy projektu postanowili  zgłębić tajniki świata legend i podań polskich, litewskich i karaimskich, poznać korzenie współżyjących ze sobą odrębnych kultur i odnaleźć jak najwięcej wspólnych motywów łączących sąsiednie narody. Najpierw młodzież przedstawiła przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne wybranych legend lokalnych i narodowych oraz zebrane  informacje o środowisku Karaimów w Polsce i na Litwie. Uczestnicy stworzyli „Bank legendowych motywów, postaci i wydarzeń”, z którego czerpali wiedzę układając wspólną legendę o dobrych sąsiadach. Kolejnym etapem było przygotowanie filmiku. Wybrane motywy zaprezentowali poprzez różnorodne techniki, np. zatańczyli taniec czarownic, szukali kwiatu paproci podczas zajęć survival, nakręcili reportaż o trockich Karaimach, przygotowali grę miejską „Na tropie wileńskiego wilka”, czy zorganizowali wybory Miss i Mister Legendy, które uwiecznili na zdjęciach. 
 

 

Rezultaty projektu

Rezultaty zaprezentowano w szkole w Landwarowie na spotkaniu integracyjnym oraz w Rozdrażewie na imprezie środowiskowej dla społeczności lokalnej. Filmy i prezentacje zostały umieszczone na szkolnych stronach WWW, ukazały się informacje w lokalnych mediach a reportaż o Karaimach trockich przekazany zostanie Związkowi Karaimów Polskich we Wrocławiu.

Największym sukcesem projektu naszym zdaniem są nawiązane między jego uczestnikami przyjaźnie, czego dowodem jest wielka aktywność grupy na portalach społecznościowych i stały kontakt zarówno między młodzieżą, jak i między opiekunami.

Fotorelacja z projektu

Tytuł projektu:
Legendarnie zakręceni
Organizator:
Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie
Organizacja partnerska:
Traku r. Lentvario Henriko Senkeviciaus Gimnazija
Rok realizacji:
2015
Miejsce:
Jowaryszki

Masz pytanie?