Polak i Litwin - młodzi obywatele


Opis projektu

Celem projektu było kształtowanie postawy świadomego obywatela i patrioty,  aktywności społecznej,  zdobywanie wiedzy o regionach i krajach partnerskich oraz pogłębianie wzajemnych kontaktów, stworzenie możliwości odkrycia przez uczestników wspólnych cech, akceptację dla różnic, przezwyciężanie stereotypów i dzielenie się doświadczeniem. Udział w przedsięwzięciu sprzyjał m.in. uświadomieniu sobie poczucia sprawczości obywatelskiej i  wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

W trakcie działań przeprowadzono zajęcia integracyjne w formie gier i zabaw, uczestnicy prezentowali siebie za pomocą pantomimy i dramy, odbyła się również  prezentacja szkół i miast partnerskich.  Młodzież wzięła udział w zajęciach warsztatowych mających na celu ukazanie powinności obywateli wobec kraju. Podczas warsztatów uczestnicy wykorzystali wyniki przygotowanej wcześniej przez siebie sondy ulicznej i online.  Młodzież zapoznała się także z zasadami dotyczącymi lokalnych działań demokratycznych, przygotowała projekty w ramach budżetu obywatelskiego, zaprezentowała  symulację spotkań przedwyborczych. 

W ocenie młodzieży projekt był bardzo udanym przedsięwzięciem. Świadczą o tym jej wypowiedzi, w których zwracają uwagę na wagę  i aktualność podjętej problematyki, niestandardowe metody pracy, możliwość poznania innych kultur oraz wzajemną otwartość i życzliwość uczestników. Wszyscy wzięliby chętnie ponownie udział w tego typu działaniu.
 

 

Rezultaty projektu

Niewątpliwym sukcesem  projektu było uświadomienie uczniom, że jako obywatele mają wpływ na otaczającą rzeczywistość.  Działania projektowe stworzyły również okazję  doskonalenia ważnych umiejętności, jakimi są sztuka dyskusji i publiczne wystąpienia. Uczniowie  bardzo angażowali się w zajęcia, podejmowali także własne inicjatywy, jak choćby nauka wspólnego tańca i piosenki w języku litewskim.
Projekt umożliwił  młodzieży zawarcie znajomości, które są podtrzymywane dzięki portalom społecznościowym.

Uczestnicy wypracowali w grupach materiały do gazety „Polak i Litwin-młodzi obywatele”, przygotowali graficzną stronę gazety reklamującej działania projektowe. Zaprezentowali  również przygotowane przez siebie projekty gazety i dyskutowali nad opracowanymi materiałami. Podczas projektu nagrywano także film, który w ramach działań upowszechniających udostępnione w Internecie.

Fotorelacja z projektu

Tytuł projektu:
Polak i Litwin - młodzi obywatele
Organizator:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
Organizacja partnerska:
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Rok realizacji:
2015
Miejsce:
Wilno

Masz pytanie?