Spróbuj inaczej!

Organizacja koordynująca

Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży

Organizacja partnerska

Salcininku rajono savivaldybes kulturos centra

Tytuł projektu:
Spróbuj inaczej!
Program:
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Liczba dni trwania projektu:
7
Kraj realizacji projektu:
Polska
Miejsce działań:
Dąbki
Liczba uczestników młodzieżowych:
20
Liczba liderów/opiekunów:
4
Rok realizacji projektu:
2015

Masz pytanie?