Poznawali przeszłość i zmieniają przyszłość


Opis projektu

Młodzież Polsko - Litewska spotkała się w Krakowie, aby wspólnie dyskutować na temat praw człowieka. Tygodniowe spotkanie obfitowało w przeróżne metody działań. Szybką interakcję między uczestnikami umożliwiły gry integracyjne realizowane w ciągu trzech pierwszych dni, w tym czasie poznali oni również miasto, w którym odbywała się wymiana, lokalne przysmaki i tradycyjne potrawy obu państw. Grupa współpracowała z różnorodnymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka. Podczas warsztatów poznawali sylwetki osób,  które pomagały np. ludności żydowskiej. Dowiedzieli się także kto i w jaki sposób przyczynił się do respektowania praw człowieka w różnych częściach świata. Dzięki spotkaniu z kobietą, ocaloną z obozu koncentracyjnego mogli zdobyli wiedzę o wydarzeniach z czasu II wojny światowej.  Zajęcia w muzeach były okazją do czerpania jeszcze większej ilości informacji i inspiracji do dalszych działań.

Tematem projektu było poznawanie przeszłości i teraźniejszości Polski i Litwy i na tej podstawie opracowywanie zmian w postrzeganiu praw człowieka. Na początku realizacji projektu uczestnicy nawiązali kontakt z młodzieżą litewską z Kłajpedy. Metody ich pracy opierały się głównie na edukacji nieformalnej. W Krakowie odbyły się przygotowane przez młodzież zajęcia warsztaty, sondy uliczne, podczas których zbierali oni informacje na temat wspólnych przeżyć od czasu wejścia Polski i Litwy do Unii Europejskiej. Pozwoliło to dostrzec zmiany, jakie zaszły  w mentalności ludzi, głównie dotyczących przestrzegania praw człowieka. Uczestnicy projektu poprawili także swoją znajomość języka angielskiego w mowie oraz nauczyli się jak prowadzić dialog międzykulturowy. Udało im się także przełamać barierę językową. Młodzież z mniejszymi szansami poznała nowych ludzi oraz dowiedziała się więcej o otaczającym ich świecie dzięki wspólnym refleksjom.

Tytuł projektu:
Organizator:
Organizacja partnerska:
Rok realizacji:
Miejsce:

Masz pytanie?

Chętnie ci pomożemy!