Fotografie łączą narody


Opis projektu

Dom Kultury w Łapach zrealizował projekt dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży pt. "Fotografie łączą narody". Od 14 do 19 lipca gościła w Łapach 10-osobowa grupa młodzieży z Litwy. Byli to uczniowie gimnazjum w Podbrodziu. Wspólnie z łapskimi licealistami wypoczywali, zwiedzali i pracowali nad utworzeniem nawej galerii w Muzeum Wirtualnym. Młodzi Litwini pochodzą z rodzinnych stron Władysława Piotrowskiego, znanego w Łapach fotografa, którego imieniem jest nazwane istniejące od ponad roku muzeum wirtualne: www.wirtualnelapy.pl. Ten mistrz fotografii większość swojego długiego życia spędził w Łapach. Jednak zawsze tęsknił do rodzinnych stron. Litewscy gimnazjaliści wędrowali szlakami wytyczonymi przez fotografie Kresowe wykonane przez pana Władysława. Próbowali stanąć dokładnie w tym samym miejscu, w którym przed ponad 70-laty stał fotograf z Łap. Odnaleźli miejsce, gdzie znajdował się dom rodzinny Piotrowskich. Zebrany materiał wzbogacił Galerię Kresową muzeum wirtualnego. Podczas krótkiego pobytu w Łapach młodzież z Polski i Litwy odbyła wędrówkę śladami Władysława Piotrowskiego. Głównym celem projektu było wzajemne poznanie się i integracja młodzieży z Polski i Litwy, ale również poznanie wspólnej polsko-litewskiej historii i przybliżenie lokalnej społeczności tradycji litewskich. 18 lipca odbył się Dzień Litewski w Łapach. Uczestnicy projektu zaprezentowali efekty swojej pracy i zaprosili do wspólnej zabawy oraz degustacji potraw litewskich.

Rezultaty projektu

Podczas projektu powstała Galeria Kresowa w Muzeum Wirtualnym im. Władysława Piotrowskiego (http://wirtualnelapy.pl/galeria?p=serie&id_album=29) oraz folder prezentujący przebieg spotkania.
Tytuł projektu:
Fotografie łączą narody
Organizator:
Dom Kultury w Łapach
Organizacja partnerska:
Pabradis „Zeimenas” Gimnazija
Rok realizacji:
2014
Miejsce:
Łapy

Masz pytanie?