1000 lat obok siebie!


Opis projektu

Głównym tematem projektu “10 lat w UE, 1000 lat obok siebie” było spotkanie młodzieży, która doświadczyła i wciąż doświadcza demokratycznych przemian w swoich krajach, po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie stworzone wspólnie z Elektrenai Education Center z Litwy, zostało zrealizowane w celu promowania dialogu międzykulturowego między zaangażowanymi w projekt krajami, poprzez znajdowanie wspólnych płaszczyzn, jakie zostały zawarte w tytule projektu.  Projekt miał na celu ukazanie, iż problemy, z jakimi borykały się nasze kraje na przestrzeni ostatnich lat były i w dalszym ciągu są bardzo podobne (nie zapominając iż w przeszłości byliśmy wspólnym państwem - Rzeczpospolitą Obojga Narodów).

Wykorzystane metody zakładały aktywne uczestnictwo młodzieży tak, aby każdy mógł poczuć się częścią projektu. W ciągu pięciu dni wymiany zorganizowane były warsztaty i zajęcia tematyczne poświęcone demokratycznym przemianom w naszych krajach oraz autorskie prezentacje, dotyczące głównego tytułu projektu czyli „10lat w UE,1000lat obok siebie”. Młodzież przygotowywała także prezentacje dotyczące opinii społeczeństw Polski i Litwy na temat sytuacji przed i po wejściu naszych krajów do Unii Europejskiej. Uczestnicy przeprowadzili gry terenowe oraz wywiady w obiektach współfinansowanych ze środków unijnych. Ważnym elementem wymiany były „Culture Nights” – wieczorki kulturowe, w trakcie których uczestnicy poznawali charakterystyczne dla Polski i Litwy elementy kultury. Młodzież litewska przygotowywała prezentacje na temat zwyczajów w Polsce, a uczestnicy z Polski przedstawili prezentację o tradycjach litewskich.

Jednym z kluczowych sukcesów projektu było znaczne podniesienie wiedzy uczestników na temat historii obu narodów. Poznanie wspólnej przeszłości przyczyniło się do lepszego zrozumienia podobieństw w reakcjach społeczeństw Polski i Litwy na demokratyczne przemiany lat 90-tych oraz zmiany towarzyszące wejściu obu państw do Unii Europejskiej. Młodzież dostrzegła siłę międzynarodowej współpracy podczas tworzenia wspólnego e-booka. Koordynatorów projektu szczególnie cieszył fakt, iż w działania projektowe zaangażowana była cała grupa, uczestnicy stworzyli prawdziwie zgrany „team”. Sukcesem z punktu widzenia organizacji wspierającej działania młodzieży było stworzenie publikacji, która zostanie wysłana do zaprzyjaźnionych organizacji, co będzie podstawą do nawiązania nowych możliwości współpracy.

Tytuł projektu:
10 lat w UE, 1000 lat obok siebie
Organizator:
Stowarzyszenie Universum
Organizacja partnerska:
Elektrenai Education Center
Rok realizacji:
2014
Miejsce:
Murzasichle

Masz pytanie?