„Tatarskim szlakiem – od wspólnych korzeni ku wspólnej przyszłości”


Opis projektu

Wymiana Młodzieży w Kruszynianach w ramach projektu „Tatarski szlakiem – od wspólnych korzeni ku wspólnej przyszłości” została zrealizowana przez Fundację OKNO NA WSCHÓD i Uniwersytet im. Kazimierasa Simonaviciusa z Wilna. Głównym celem projektu było zainspirowanie młodzieży studenckiej do podejmowania wspólnych działań, które przyczyniają się do poznania wspólnych korzeni, co ułatwia budowę dobrosąsiedzkich relacji między  Polakami i Litwinami.

Zrealizowanie wymiany na terenie wsi Kruszyniany  nie było przypadkowe. Do dzisiejszego dnia na terenie pograniczna polsko-litewskiego żywa jest kultura tatarska stanowiąca wspólny elementem dziedzictwa I Rzeczpospolitej, której fundamentami było umiłowanie wolności oraz tolerancja względem innych grup narodowościowych i wyznaniowych. Tym samym projekt przyczynił się do promocji dialog międzykulturowego i międzyetnicznego.

Uczestnicy poprzez serie wywiadów z Tatarami oraz mieszkańcami Kruszynian poznali kulturę i zwyczaje tatarskie związane z życiem codziennym, kulinariami, obrzędami, wierzeniami, a także relacje pomiędzy poszczególnymi mniejszościami religijnymi i narodowymi zamieszkującymi polsko-litewskie pogranicze. Młodzież miała okazję zaobserwować, jak w praktyce wygląda przenikanie się elementów różnych kultur w dzisiejszym świecie. W trakcie wymiany uczestnicy poznali również tajniki kuchni tatarskiej, organizowane były wieczory polskie i litewskie, podczas których każda z grup przedstawiała historię, tradycję i zwyczaje swojego kraju.

Do głównych wartości edukacyjnych projektu należało nabycie przez uczestników umiejętności podejmowana działań w środowisku międzykulturowym, w oparciu o wspólnie wypracowane cele. Sprzyjało to rozwojowi takich umiejętności jak podejmowanie różnych ról w zespole, rozwijanie sztuki negocjacji i perswazji, akceptacja odmienności, kulturalne przedstawianie swojego poglądu, branie odpowiedzialności za ostateczny efekt pracy, przemawianie do grupy i prezentacja, sprawne porozumiewanie się w języku angielskim. Dodatkowo poprzez obcowanie z mniejszością tatarską, uczestnicy poznali jej kulturę, tradycję, religię i historię. Konfrontacja z inną kulturą, pozwoliła uczestnikom lepiej zrozumieć własną kulturę oraz dostrzec jak wiele łączy Polaków i Litwinów.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD nabyła cenne doświadczenie w organizacji wymian młodzieży oraz podniosła wiedzę i doświadczenie jej pracowników w zakresie edukacji międzykulturowej i pozaformalnej, koordynacji projektów młodzieżowych oraz współpracy z partnerem z innego kraju.

Tytuł projektu:
Tatarskim szlakiem – od wspólnych korzeni ku wspólnej przyszłości
Organizator:
Fundacja „Okno na Wschód”
Organizacja partnerska:
Kazimieras Simonavicius University
Rok realizacji:
2014
Miejsce:
Kruszyniany

Masz pytanie?