Kozacy, Krzyżacy i my, ale jacy?

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!!!
plfwm_polskie_white.png
Nowa forma projektów w 2020 roku!!!
mono_purwm_pl_white.png

Opis projektu

Projekt „Kozacy, Krzyżacy i my, ale jacy?” to cykl działań skierowanych do młodzieży z Torunia i Gołowkiwki, niewielkiej wsi, leżącej w obwodzie czerkaskim na Ukrainie. Oba miejsca identyfikowane są jako ośrodki wielkich historycznych kultur, Toruń - krzyżackiej, a rejon czerkaski - kozackiej. Przyszło nam do głowy, żeby te tereny zbadać, a przy okazji poznać siebie nawzajem. Naszym głównym celem było więc nawiązanie przyjaźni poprzez współpracę przy realizacji działań, służących przybliżeniu kultury, historii i teraźniejszości sąsiednich krajów. Spotkaliśmy się dwukrotnie we wrześniu 2018 r., najpierw na Ukrainie, a tydzień później w Polsce, wspólnie cofnęliśmy się do przeszłości naszych regionów, zastanawiając się, w jakim stopniu ukształtowała ona ich tożsamość i stworzyliśmy, podczas licznych warsztatów, promujące je materiały: film o Kozakach, ścienny kalendarz eksponujący ludowe ukraińskie stroje, grę geocachingową poświęconą historii Krzyżaków i Torunia oraz pocztówki promujące ziemię chełmińską i Malbork. Kozacy i Krzyżacy zostawili dla nas ślady, nam też udało się to zrobić. Film, kalendarz, gra i pocztówki jeszcze długo po zakończeniu naszych działań pozostaną w obiegu. W nas samych zostało przekonanie, że wszelkie obawy zdiagnozowane przed spotkaniem nie sprawdziły się, a zawiązane przyjaźnie mają szansę przetrwać. Za największy sukces wymiany uznajemy integrację i snujemy plany na wymianę polsko-ukraińską w 2019 r.  

 

Rezultaty projektu

Każdy z uczestników projektu wzbogacił się o:
- nową wiedzę historyczną o swoim regionie i kulturach, które go kiedyś kształtowały oraz o regionie partnerów projektu;
- umiejętność odnajdywania w teraźniejszości śladów krzyżackich w regionie toruńskim i kozackich w regionie czerkaskim;
- nową wiedzę związaną z orientacją zawodową - uczestnicy poznali charakter pracy w takich zawodach jak: operator filmowy, fotograf, montażysta, dźwiękowiec, aktor, scenograf, tancerz, tłumacz, przewodnik, animator kultury, kucharz, kowal, piekarz. Mieli możliwość obserwować pracę tych osób i sami spróbować swoich sił w wielu warsztatach;
- nowe umiejętności techniczne, atrakcyjne dla młodego pokolenia (gra geocachingowa, film);
- nowe umiejętności manualne (przygotowanie dań, wypiek pierników, rękodzieło);
- nowe umiejętności artystyczne (film, foto-sesja do kalendarza, ozdabianie skrzynek, pocztówki tworzone nową techniką);
- nowe umiejętności językowe, związane z poznaniem zarówno języka ojczystego partnerów, jak i komunikacją w językach obcych;
- nowe umiejętności związane z podróżowaniem (pierwszy w życiu lot samolotem dla wszystkich uczestników z Ukrainy oraz dla wielu uczestników polskich).

Młodzi uczestnicy projektu pozostawali w ciągłej aktywności fizycznej, w ekologicznie czystym terenie na Ukrainie, obcując nie tylko ze sobą nawzajem, ale i poznając życie wsi, zwierząt, wykonując zaplanowane działania własnymi rękami. Był to odmienny styl życia niż ten, do którego są przyzwyczajeni (zwłaszcza osoby z Torunia) - uczestnicy przekonali się, że jest wiele interesujących alternatyw dla spędzania czasu przed komputerem i bierności. Z drugiej strony, młodzież z małej szkoły wiejskiej poznała życie w mieście, sposób spędzania czasu wolnego (instytucje kultury) czy transport miejski.

Tytuł projektu:
Kozacy, Krzyżacy i my, ale jacy?
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Organizator:
Stowarzyszenie "Projekt Zewnętrza"
Organizacja partnerska:
Головківський навчально-виховний комплекс «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Rok realizacji:
2018
Miejsce:
Golowkiwka, Toruń