Kozacy, Krzyżacy i my, ale jacy?


Opis projektu

Projekt  "Kozacy, Krzyżacy i my, ale jacy?" to cykl działań skierowanych do młodzieży z Torunia i Gołowkiwki, niewielkiej wsi, leżącej w obwodzie czerkaskim na Ukrainie. Oba miejsca identyfikowane są jako ośrodki wielkich historycznych kultur, Toruń - krzyżackiej, a rejon czerkaski - kozackiej. Przyszło nam do głowy, żeby te tereny zbadać, a przy okazji poznać siebie nawzajem. Naszym głównym celem było więc nawiązanie przyjaźni poprzez współpracę przy realizacji działań, służących przybliżeniu kultury, historii i teraźniejszości sąsiednich krajów. Spotkaliśmy się dwukrotnie we wrześniu 2018 r., najpierw na Ukrainie, a tydzień później w Polsce, wspólnie cofnęliśmy się do przeszłości naszych regionów, zastanawiając się, w jakim stopniu ukształtowała ona ich tożsamość i i stworzyliśmy, podczas licznych warsztatów, promujące je materiały: film o Kozakach, ścienny kalendarz eksponujący ludowe ukraińskie stroje, grę geocachingową poświęconą historii Krzyżaków i Torunia oraz pocztówki promujące ziemię chełmińską i Malbork. Kozacy i Krzyżacy zostawili dla nas ślady, nam też udało się to zrobić. Film, kalendarz, gra i pocztówki jeszcze długo po zakończeniu naszych działań pozostaną w obiegu. a w nas samych zostało przekonanie, że wszelkie obawy zdiagnozowane przed spotkaniem się nie sprawdziły, a zawiązane przyjaźnie mają szansę przetrwać. Za największy sukces wymiany, zgodnie z młodzieżą, uznajemy integrację i snujemy plany na wymianę polsko-ukraińską w 2019 r.  

 

Rezultaty projektu

Każdy z uczestników projektu wzbogacił  się  o:
- nową wiedzę historyczną o swoim regionie i kulturach, które go kiedyś kształtowały oraz o regionie partnerów projektu. Oprócz  wiedzy uczestnicy nabyli  umiejętność odnajdywania w  teraźniejszości śladów krzyżackich w regionie
toruńskim i kozackich w regionie czerkaskim,
- nową wiedzę związaną z orientacją zawodową - uczestnicy poznali charakter pracy w takich zawodach jak: operator filmowy, fotograf, montażysta, dźwiękowiec, aktor, scenograf, tancerz, tłumacz, przewodnik, animator kultury, kucharz, kowal, piekarz. Mieli możliwość przyjrzeć się pracy tych osób i samemu spróbować swoich sił w wielu warsztatach,
- nowe umiejętności techniczne, atrakcyjne dla młodego pokolenia (gra geocachingowa, film),
- nowe umiejętności manualne (przygotowanie dań, wypiek pierników, rękodzieło),
- nowe umiejętności  artystyczne (film, fotosesja do kalendarza, ozdabianie skrzynek, pocztówki tworzone nową techniką),
- nowe umiejętności językowe, związane z poznaniem zarówno języka ojczystego partnerów, jak i komunikacją w językach
obcych,
- nowe umiejętności związane z podróżowaniem (pierwszy w życiu lot samolotem dla wszystkich uczestników z Ukrainy oraz dla wielu uczestników polskich).

Młodzi uczestnicy projektu pozostawali w ciągłej aktywności fizycznej, w ekologicznie czystym terenie na Ukrainie, obcując nie tylko ze sobą, ale i poznając życie wsi, zwierząt, wykonując zaplanowane działania własnymi rękami. Był to odmienny styl życia niż ten, do którego są przyzwyczajeni (zwłaszcza osoby z Torunia) - uczestnicy  przekonali się, że jest wiele interesujących alternatyw dla spędzania czasu przed komputerem i bierności. Z drugiej strony, młodzież z małej szkoły wiejskiej poznała życie w mieście, sposób spędzania czasu wolnego (instytucje kultury) czy transport miejski.

Tytuł projektu:
Kozacy, Krzyżacy i my, ale jacy?
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Organizator:
Stowarzyszenie "Projekt Zewnętrza"
Organizacja partnerska:
Головківський навчально-виховний комплекс «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Rok realizacji:
2018
Miejsce:
Golowkiwka, Toruń