Ożywić legendy

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!!!
plfwm_polskie_white.png
Nowa forma projektów w 2020 roku!!!
mono_purwm_pl_white.png

Opis projektu

Tematyka projektu została wybrana przez uczniów. Poszukiwano treści, które łączą oba narody i mogą stanowić wspólne źródło inspiracji. Zarówno w szkole polskiej, jak i na Ukrainie odbyły się liczne lekcje i wykłady dotyczące istoty legend oraz informacji i zdobywaniu wiedzy o obu państwach, warsztaty z historii o terenach, jakie odwiedzimy, warsztaty teatralne, oświetleniowe, pierwszej pomocy,warsztaty debaty I dyskusji w języku angielskim, warsztaty komputerowe.
Opracowano wspólne cele projektu,a także ustalono przebieg spotkań młodzieżowych.
Celem projektu było znalezienie tego, co łączy kultury polską i ukraińską przez poznanie legend krajowych i regionalnych.  Miało to służyć nawiązaniu relacji towarzyskich, nowych przyjaźni, zrozumieniu specyfiki sąsiadujących narodów,  rozwinięciu pasji i zdolności osobistych młodzieży, zainteresowaniu młodzieży inną kulturą. Celem było budowanie mostów, kształtowanie tolerancji, otwartości na inny kraj oraz wobec drugiego człowieka.
Końcowym zamierzeniem projektu było  wspólne, finalne zaprezentowanie poznanych legend i zwyczajów w formie spektaklu, które odbyło się 13.10.2018 na Ukrainie.

Rezultaty projektu

Największym sukcesem projektu było stworzenie przedstawienia - spektaklu, które od początku do końca zostało  wymyślone i wyreżyserowane przez uczniów. To oni sami przejmując całkowicie rolę stali się reżyserami, scenarzystami, choreografami. Wymyślili role, poszczególne sceny, dekorację. Sami stworzyli układy taneczne na podstawie wcześniej poznanych tańców w czasie warsztatów w Koszęcinie.
Sukcesem było, że młodzież mimo barier językowych, nie wszyscy na jednakowym poziomie znali język angielski, potrafiła się porozumieć i ustalić szczegóły dotyczące przedstawienia.
Sukcesem było zaangażowanie uczniów w czasie prób mimo zmęczenia, jakie nieraz towarzyszyło młodzieży.
Przedstawienie było kompilacja poznanych legend polskich, śląskich i ukraińskich.

Tytuł projektu:
Ożywić legendy
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Organizator:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach
Organizacja partnerska:
Nawczalno wychownyj kompleks „Welykobirkiwśka zahalnooswitnia szkoła I-III stupeniw - gimnasija im. Stepana Baleja”
Rok realizacji:
2018
Miejsce:
Kokotek/Czerwona Kalina