E-kologia w działaniu

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!!!
plfwm_polskie_white.png
Nowa forma projektów w 2020 roku!!!
mono_purwm_pl_white.png
Organizacja koordynująca

Fundacja Centrum Inicjatw Regionalnych i Międzynarodowych
Foundation Center of Regional and International Inititiatives

Organizacja partnerska

Vilniaus miesto Valkatu klubas
Wanderer’s club Vilnius city district

Tytuł projektu:
E-kologia w działaniu
Tytuł projektu w języku angielskim:
E-cology in action
Program:
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Liczba dni trwania projektu:
7
Kraj realizacji projektu:
Polska
Miejsce działań:
Lubin
Kraj finansujący projekt:
Polska
Liczba uczestników młodzieżowych:
18
Liczba liderów/opiekunów:
2
Rok realizacji projektu:
2018