Ekodzwięk - Ekofriend

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!!!
plfwm_polskie_white.png
Nowa forma projektów w 2020 roku!!!
mono_purwm_pl_white.png
Organizacja koordynująca

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Voluntary Labour Corps (Polish Ochotnicze Hufce Pracy)

Organizacja partnerska

Vilniaus Technologijų, Versio ir Žemês ükio mokykla
Vilnius Technology, Business and Agricultural School

Tytuł projektu:
Ekodzwięk - Ekofriend
Tytuł projektu w języku angielskim:
Ekosound - Ekofriend
Program:
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Liczba dni trwania projektu:
7
Kraj realizacji projektu:
Polska
Miejsce działań:
Sulęcin
Kraj finansujący projekt:
Polska
Liczba uczestników młodzieżowych:
17
Liczba liderów/opiekunów:
4
Rok realizacji projektu:
2018