Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Wniosek format 1. – wzór 2017 Pobierz
Wniosek format 2. – wzór 2017 Pobierz
Partner declaration – wzór 2017 Pobierz
Oświadczenie 2017 Pobierz
Umowa – wzór 2017 Pobierz
Wytyczne finansowe – wzór 2017 Pobierz
Raport końcowy format 1. – wzór 2017 Pobierz
Raport końcowy format 2. – wzór 2017 Pobierz
Oświadczenie do raportu końcowego 2017 Pobierz
Wzór oświadczenie ochrony danych i wizerunku Pobierz
Logotypy Fundusz (różne formaty) Pobierz
Księga znaku Funduszu Pobierz
Umowa międzyrządowa Pobierz

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Wniosek – wzór 2017 Pobierz
Partner declaration – wzór 2017 Pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy 2017 Pobierz
Umowa – wzór 2017 Pobierz
Raport końcowy - wzór 2017 Pobierz
Oświadczenie do raportu końcowego Pobierz

 

Logotypy Rady (wersja kolorowa, różne formaty) [zip.] Pobierz
Logotyo Rady (wersja jednokolorowa, różne formaty) [zip.] Pobierz
Księga znaku [PDF] Pobierz

 

Umowa międzyrządowa Pobierz
Prezentacja cz. merytoryczna
(spotkanie wprowadzające 2017)
Pobierz
Prezentacja cz. finansowa
(spotkanie wprowadzające 2017)
Pobierz
Wzór umowy partnerskiej   Pobierz

Dokumenty archiwalne

Umowa – wzór 2016 Pobierz
Wytyczne finansowe format 1. –  2016 Pobierz
Wytyczne finansowe format 2. –  2016 Pobierz
Raport końcowy format 1. – wzór 2016 Pobierz
Raport końcowy format 2. – wzór 2016 Pobierz
Zasady znakowania projektów Pobierz
Logotypy Fundusz (różne formaty) Pobierz
Księga znaku Funduszu Pobierz
Logotypy Ministerstwa Edukacji Narodowej Pobierz

Dokumenty archiwalne

Umowa finansowa i wytyczne – wzór 2016 Pobierz
Raport końcowy – wzór 2016 Pobierz
Logotypy Rady (wersja kolorowa, różne formaty) [zip.] Pobierz
Logotyo Rady (wersja jednokolorowa, różne formaty) [zip.] Pobierz
Księga znaku [PDF] Pobierz