Zaproszenie na seminarium "Develop2gether"

Zaproszenie na seminarium "Develop2gether"

Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z organizacją z Litwy, dowiedzieć się, jak realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe, już dziś zgłoś się na seminarium, które odbędzie się w dniach 12-16 października w Warszawie.

Polsko-Litewski Funduszu Wymiany Młodzieży zaprasza na seminarium kontaktowo-szkoleniowe „Develop2gether 2015”!

Głównymi celami seminarium są:

  • poznanie nowych organizacji litewskich i nawiązanie partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektów z zakresu Funduszu;
  • wymiana informacji i doświadczeń dotyczących zrealizowanych młodzieżowych projektów międzynarodowych;
  • praca nad przyszłymi projektami;
  • rozwój kreatywnych i innowacyjnych projektów polsko-litewskich;
  • rozwijanie umiejętności zarządzania projektem, edukacji pozaformalnej oraz edukacji międzykulturowej.

Seminarium skierowane jest do:

  • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą (nauczycieli, pracowników środowiskowych, wychowawców, pedagogów, reprezentantów organizacji pozarządowych itp.);
  • organizacji które nie realizowały wcześniej projektów w ramach Funduszu;
  • organizacji które nie posiadają litewskiego partnera, bądź chcą znaleźć nowego;
  • organizacji które posiadają pomysł na projekt.

Uczestnikami mogą zostać osoby powyżej 18 roku życia znające język angielski w stopniu komunikatywnym.

SZKOLENIE BĘDZIE PROWADZONE W CAŁOŚĆI W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Miejsce: Warszawa

Termin: 12-16 października 2015 r.

Koszty: udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty podróży w całości pokrywa Polsko-Litewski Funduszu Wymiany Młodzieży. Bilety dojazdowe do Warszawy pokrywają uczestnicy, koszty zostaną im zwrócone po szkoleniu.

Zgłoszenia:

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz on-line do 14 września 2015 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY »

Do 18 września 2015 roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży poinformuje o wynikach naboru oraz prześle informacje organizacyjne na temat wyjazdu.

Organizacje litewskie aplikują za pośrednictwem Departamentu Młodzieży Ministerstwa Pracy i  Opieki Społęcznej  na Litwie. 

Kontakt: plf@frse.org.pl

Zapraszamy!


Masz pytanie?