Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Zespół Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu wniosków na rok 2020.

UCZESTNICY

Spotkanie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w bezpośrednią pracę z młodzieżą, zainteresowanych realizacją projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji.

CEL SPOTKANIA

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, możliwości działań, które oferuje organizacjom oraz zasad konkursu na 2020 rok. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące realizacji oraz rozliczania projektów.

Zagadnienia, które zostaną przedstawione uczestnikom spotkania:

  • działalność Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży;
  • cele i priorytety Rady na rok 2020;
  • zasady konkursu na rok 2020 (formalne, jakościowe);
  • zasady finansowe;
  • system on-line przeznaczony do składania wniosków;

TERMINY I MIEJSCE SPOTKANIA

29 stycznia 2020 r. w godzinach 9:30 – 15:00, Hotel Mercure, ul. Złota 48/54, Warszawa

KOSZTY

W trakcie szkolenia będzie zapewniony bezpłatny catering oraz materiały informacyjne. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

ZGŁOSZENIA

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie online.  

Termin zgłoszeń na spotkanie upływa 24 stycznia 2020 r.  godz.12:00

Zespół PURWM potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Rada zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnika na spotkanie w przypadku, gdy liczba zgłoszeń zostanie przekroczona, a uczestnik brał już udział w szkoleniach PURWM. Informacja ta zostanie przekazana mailowo.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: bilateralne@frse.org.pl.

Załączniki


Masz pytanie?