Zapraszamy na spotkanie informacyjne 2018 Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 2018 Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Spotkanie

Chcesz dowiedzieć się więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży i konkursie wniosków na rok 2018? Zapisz się na nasze spotkanie informacyjne, które odbedzie się 25 stycznia 2018 r. w Warszawie. Przedstawimy główne zasady Programu oraz najważniejsze zmiany w konkursie. 

UCZESTNICY

Spotkania przeznaczone są dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian i projektów w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie organizacje, które wcześniej nie realizowały projektów w ramach Funduszu.
Prosimy, aby w spotkaniu wzięło udział maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji.

CEL SPOTKANIA

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat Funduszu oraz możliwości, jakie oferuje organizacjom. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami konkursu na 2018 rok oraz będą mogły się spotkać i porozmawiać ze specjalistami.

Spotkanie będzie poświęcone następującym tematom i zagadnieniom:

  • działalność Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;
  • priorytety Funduszu na rok 2018;
  • zasady konkursu na rok 2018;
  • wnioski konkursowe;
  • system on-line składania wniosków;
  • kryteria jakościowe realizowanych projektów.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA

25 stycznia 2018 r. w godzinach 10:00 – 16:00, siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

KOSZTY

Koszty materiałów informacyjnych oraz lunch pokrywa Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

ZGŁOSZENIA

Należy wypełnić formularz on-line. 

Formularz zgloszeniowy »

Termin zgłoszeń upływa 22 stycznia 2018 r.

Po wypełnieniu formularza, każdy otrzyma maila z informacją na temat zakwalifikowania się. Fundusz zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnika na spotkanie, w przypadku gdy liczba uczestników zostanie przekroczona, a uczestnik brał wcześniej udział w szkoleniach Funduszu. Uczestnik zostanie o tym poinformowany mailowo. 

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy pisać na adres plf@frse.org.pl.

 

 

Załączniki


Masz pytanie?