Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Chcesz dowiedzieć się więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży i konkursie wniosków na rok 2019? Zapisz się na jedno z naszych spotkań informacyjnych.

UCZESTNICY

Spotkania przeznaczone są dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian i projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Prosimy, aby w spotkaniach wzięło udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji.

CEL SPOTKANIA

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat PURWM oraz możliwości, jakie oferuje organizacjom. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami konkursu na 2019 rok oraz będą mogli spotkać się i porozmawiać ze specjalistami.

Spotkanie będzie poświęcone następującym tematom i zagadnieniom:

  • działalność Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży;
  • cele i priorytety Rady na rok 2019;
  • zasady konkursu na rok 2019 (formalne, szczegółowe, jakościowe);
  • zasady finansowe;
  • system on-line składania wniosków;

PROGRAM SPOTKANIA

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ (do wyboru)

20 luty 2019 r. w godzinach 9:30 – 15:00, siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

25 luty 2019 r. w godzinach 9:30 – 15:00, siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

KOSZTY

Koszty materiałów informacyjnych oraz lunch pokrywa Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

ZGŁOSZENIA

W celu rejestracji na wybrane spotkanie należy wypełnić formularz on-line. 

Formularz zgłoszeniowy 20.02.2019

Formularz zgłoszeniowy 25.02.2019

Termin zgłoszeń na spotkanie 20.02.2019 roku upływa 17 lutego 2019 r.

Termin zgłoszeń na spotkanie 25.02.2019 roku upływa 21 lutego 2019 r.

Po wypełnieniu formularza, każdy otrzyma maila z informacją na temat zakwalifikowania się. Rada zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnika na spotkanie, w przypadku gdy liczba uczestników zostanie przekroczona, a uczestnik brał wcześniej udział w szkoleniach Rady. Uczestnik zostanie o tym poinformowany mailowo. 

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy pisać na adres bilateralne@frse.org.pl.

Załączniki

  • Binary Data

Masz pytanie?