Wzór umowy i wytycznych finansowych dla beneficjentów polsko-ukraińskich projektów

Wzór umowy i wytycznych finansowych dla beneficjentów polsko-ukraińskich projektów

W dziale Dokumenty przedstawiamy wzór umowy oraz wytycznych finansowych, którą beneficjent podpisuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w celu realizacji projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. 

Wszystkie umowy zostaną przygotowane w formie elektornicznej przez pracowników FRSE, a następnie przesłane beneficjentom wraz z instrukcją postępwania z umową. 

Wszelkie zmiany dotyczące projektu należy zgłosić jak najszybciej, tak aby zostały wprowadzone do umowy. 

UKRAINA

Masz pytanie?