Wyniki konkursu wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 2019

Wyniki konkursu wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 2019

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Decyzją Komitetu z dnia 22 marca 2019 r. przyznano dofinansowanie 23 projektom z nadesłanych 110 wniosków.

Wyniki konkursu wniosków na rok 2019 opublikowane są w formie tabeli zawierającej numery projektów oraz decyzje Komitetu.

Każdemu wnioskowi nadawany jest numer, informowaliśmy o nim w mailu wysłanym na adres beneficjenta. Numer ten jest również nadrukowany na wniosku obok kodu kreskowego. Numer ten umożliwia identyfikację projektu na liście rankingowej.

W ciągu kolejnych dni wyślemy do Państwadecyzje indywidualne wraz z oceną oraz punktacją, w tym szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych warunkowo.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Wyniki


Masz pytanie?