Wyniki konkursu wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 2019

Wyniki konkursu wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 2019

Komitet Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w dniu 22 marca 2019 roku podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania 23 projektom spośród nadesłanych do konkursu 110 wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

Każdemu wnioskowi został nadany numer, o czym informowaliśmy Państwa drogą mailową. Numer ten jest również nadrukowany na wniosku obok kodu kreskowego. Umożliwia on identyfikację projektu na liście rankingowej.

W ciągu kolejnych dni wyślemy do Państwa decyzje indywidualne wraz z oceną oraz punktacją, w tym szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych warunkowo.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Wyniki


Masz pytanie?