Wyniki konkursu PLFWM 2020!

Wyniki konkursu PLFWM 2020!

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż mimo trudnej sytuacji Komitet Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w dniu 25 marca 2020 roku podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania 25 projektom spośród nadesłanych do konkursu 85 wniosków.

Członkowie Komitetu podjęli jednocześnie decyzję o przesunięciu terminu realizacji projektów z 1 kwietnia na 1 maja 2020 roku.

Przypominamy, że mają Państwo możliwość realizacji działań w okresie od 1 maja do 31 października 2020 roku. Zachęcamy do przekładania spotkań młodzieży na późniejszy okres.

Decyzje Komitetu znajdują się w TABELI.

Każdemu wnioskowi został nadany numer, o czym informowaliśmy Państwa drogą mailową a także znajdą go Państwo w Systemie ONLINE. Numer umożliwia identyfikację projektu na liście rankingowej.

Na liście rankingowej można znaleźć następujące decyzje:

Pozytywna – dofinansowanie pozytywne; projekt został zaakceptowany w takiej formie, jaką przedstawiono we wniosku, dokonanie zmian nie jest wymagane.

Warunkowa – projekt zostanie dofinansowany po spełnieniu warunku (warunek zostanie przedstawiony w piśmie indywidualnym); warunek może dotyczyć zarówno kwestii finansowych, jak i merytorycznych.

Negatywna – projekt odrzucony z przyczyn formalnych, merytorycznych lub ze względu na brak środków (przyczyna zostanie przedstawiona w piśmie indywidualnym).

Lista projektów oczekujących - projekt zostanie dofinansowany po uwolnieniu środków finansowych.

W ciągu kolejnych dni wyślemy do Państwa decyzje indywidualne wraz z oceną oraz punktacją, w tym szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych warunkowo.

UWAGA!!! Kontraktowanie umów oraz wypłacanie zaliczek odbędzie się jak tylko będzie to możliwe.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod imiennymi adresami mailowymi oraz telefonami, które znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.

Pozdrawiamy

Zespół Programów Bilateralnych

Załączniki

  • Binary Data

Masz pytanie?