System online składania wniosków na polsko-ukraińskie projekty został uruchomiony

System online składania wniosków na polsko-ukraińskie projekty został uruchomiony

Przypominamy, iż system www.online.frse.org.pl dla Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży został już uruchomiony.  Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy zalogować się w systemie i wypełnić wniosek (zakładka Wnioski).

Po wypełnieniu pełnego wniosku i upoewnieniu się, że wsyztskie dokumenty zostały załączone w wersji elektronicznej, należy zamienić go ze szkicu na dokument. Zapisywanie dokumentu jako szkic pozwala użytkownikowi wypełnić wniosek na raty. Jednak, aby wniosek był ważny, należy go zamienić w dokument.

W konkursie wniosków na rok 2017 wnioski składane są tylko elektronicznie.

UKRAINA

Masz pytanie?