Spotkanie informacyjne Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, Warszawa

Spotkanie informacyjne Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, Warszawa

Jeżeli jesteście zainteresowani polsko-ukraińskimi projektami i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o wymianach młodzieżowych i innych projektach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, zapraszamy na pierwsze spoktanie informacyjne, któe odbędzie się 3 marca w Warszawie.

UCZESTNICY

Spotkania przeznaczone są dla młodzieży oraz osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian i projektów w ramach  Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Prosimy aby w spotkaniu wzięło udział maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji/instytucji.

CEL SPOTKANIA

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat programu oraz możliwości jakie oferuje. Dodatkowo uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami konkursu na 2017 rok oraz bezpośrednio będą mogły się spotkać ze specjalistami.

Spotkanie będzie poświęcone następującym tematom i zagadnieniom:

  • działalność Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży;
  • priorytety na rok 2017;
  • zasady konkursu na rok 2017;
  • wnioski konkursowe;
  • system on-line składania wniosków;
  • kryteria jakościowe realizowanych projektów.

TERMIN SPOTKANIA

3 marca 2017 r., godz. 10:00-16:00, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, Warszawa

KOSZTY

Koszty materiałów informacyjnych oraz lunch pokrywa Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

ZGŁOSZENIA

Należy wypełnić formularz on-line. 

Formularz zgloszeniowy »

Termin zgłoszeń upływa 1 marca 2017 r.

Po wypełnieniu formularza, każdy otrzyma maila z informacjąna temat zakwalifikowania się. FRSE zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnika na spotkanie, w przypadku gdy liczba uczestników zostanie przekroczona, a uczestnik brał wcześniej udział w szkoleniach programu. Uczestnik zostanie o tym poinformowany mailowo. 

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy pisać na adres plf@frse.org.pl. 

UKRAINA

Masz pytanie?