Spotkanie informacyjne Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2020. Zapraszamy!

Spotkanie informacyjne Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2020. Zapraszamy!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2020, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 stycznia 2020 roku.

UCZESTNICY

Spotkanie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w bezpośrednią pracę z młodzieżą, zainteresowanych realizacją projektów w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji.

CEL SPOTKANIA

W trakcie spotkania zostaną przedstawione możliwości jakie Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oferuje organizacjom oraz zasady konkursu na rok 2020.

Szczegółowe zagadnienia planowanego spotkania to:

  • działalność Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;
  • priorytety Funduszu na rok 2020;
  • zasady konkursu na rok 2020;
  • wnioski konkursowe;
  • system on-line składania wniosków;
  • kryteria jakościowe realizowanych projektów.

TERMIN SPOTKANIA

10 stycznia 2020 r. w godzinach 9:30 – 15:00, w hotelu Mercury ul. Złota 48/54 w Warszawie

KOSZTY

W trakcie szkolenia będzie zapewniony bezpłatny catering oraz materiały informacyjne. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

ZGŁOSZENIA

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie online.

Formularz zgloszeniowy »

Termin zgłoszeń na spotkanie upływa 7 stycznia 2020 r. do godziny 12:00.

Zespół PLFWM potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Fundusz zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnika na spotkanie w przypadku, gdy liczba zgłoszeń zostanie przekroczona, a uczestnik brał już udział w szkoleniach PLFWM. Informacja ta zostanie przekazana mailowo.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: bilateralne@frse.org.pl

 

Załączniki


Masz pytanie?