Spotkanie informacyjne Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2019. Zapraszamy!

Spotkanie informacyjne Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2019. Zapraszamy!

Chcesz dowiedzieć się więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży i konkursie wniosków na rok 2019? Zapisz się na nasze spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 stycznia, a w trakcie, którego przedstawimy główne zasady oraz najważniejsze zmiany w konkursie. 

UCZESTNICY

Spotkania przeznaczone są dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian i projektów w ramach „Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie organizacje, które są zainteresowane realizacją projektów w ramach Funduszu.
Prosimy aby w spotkaniu wzięło udział maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji.

CEL SPOTKANIA

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat Funduszu oraz możliwości jakie oferuje organizacjom. Dodatkowo uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami konkursu na 20179rok oraz bezpośrednio będą mogły się spotkać ze specjalistami.

Spotkanie będzie poświęcone następującym tematom i zagadnieniom:

  • działalność Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;
  • priorytety Funduszu na rok 2019;
  • zasady konkursu na rok 2019;
  • wnioski konkursowe;
  • system on-line składania wniosków;
  • kryteria jakościowe realizowanych projektów.

TERMIN SPOTKANIA

16 stycznia 2019 r. w godzinach 9:30 – 15:00, Warszawa, siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, al. Jerozolimskie 142A

KOSZTY

Koszty materiałów informacyjnych oraz lunch pokrywa Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

ZGŁOSZENIA

Należy wypełnić formularz on-line. 

Formularz zgloszeniowy »

Termin zgłoszeń upływa 13 stycznia 2019 r.

Po wypełnieniu formularza, każdy otrzyma maila z informacjąna temat zakwalifikowania się. Fundusz zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnika na spotkanie, w przypadku gdy liczba uczestników zostanie przekroczona, a uczestnik brał wcześniej udział w szkoleniach Funduszu. Uczestnik zostanie o tym poinformowany mailowo. 

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy pisać na adres bilateralne@frse.org.pl

 


Masz pytanie?