Spotkanie informacyjne na temat polsko-ukraińskich projektów młodzieżowych

Spotkanie informacyjne na temat polsko-ukraińskich projektów młodzieżowych

Wszystkie organizacje planujące zgłoszenie swojego wniosku w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego podane zostaną wiadomości przydatne do udziału w konkursie wniosków.

Uczestnicy

Spotkanie przeznaczone jest dla osób pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian i projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Prosimy, aby w spotkaniu wzięło udział maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji. W przypadku dużego zainteresowania spotkaniem zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia tylko jednego zgłoszenia z danej organizacji. O ewentualnej konieczności anulowania rejestracji dla drugiej osoby poinformujemy Państwa mailowo najpóźniej 2 dni przed spotkaniem.

Spotkanie będzie poświęcone następującym tematom i zagadnieniom:

  • działalność Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży;
  • priorytety Rady na rok 2016;
  • zasady konkursu na rok 2016;
  • wnioski konkursowe;
  • system on-line składania wniosków;
  • kryteria jakościowe realizowanych projektów.

Termin i miejsce

Spotkanie odbędzie 19 lipca 2016 roku w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ulicy Koszykowej 26/28 w Warszawie, w godzinach 10:00-15:00.

Koszty

Koszty materiałów informacyjnych oraz lunchu pokrywa Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie ankiety rejestracyjnej.
 

Termin zgłoszeń upływa 15 lipca 2016 r.

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy pisać na adres anowacka@frse.org.pl.

Załączniki


Masz pytanie?