Spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach PURWM 2019

Spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach PURWM 2019

Zespół Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży zaprasza na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów dofinansowanych w ramach konkursu 2019. 

UCZESTNICY

Spotkanie przeznaczone jest dla koordynatorów projektów lub osób bezpośrednio związanych z ich realizacją.

CEL SPOTKANIA

Podczas spotkania omówione zostaną obowiązki wynikające z umowy pomiędzy Radą a Beneficjentem, a także przekazane wszelkie informacje dotyczące prawidłowego – merytorycznego i finansowego – rozliczenia realizowanych projektów.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA

24 czerwca 2019 r., w godzinach 9:30 – 15:00, w Hotelu Mercure Warszawa Centrum ul. Złota 48/54

KOSZTY

W trakcie szkolenia będzie zapewniony bezpłatny catering oraz materiały informacyjne.

Koszty podróży można pokryć w ramach kosztów przygotowań projektu (o ile data rozpoczęcia projektu [umowy] nie jest późniejsza od daty wydarzenia).

ZGŁOSZENIA

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie online. 

Formularz zgłoszeniowy

Zespół Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: bilateralne@frse.org.pl.


Masz pytanie?