Spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach PURWM 2018

Spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach PURWM 2018

Zespół Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany młodzieży organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów projektów dofinansowanych w ramach konkursu na 2018 rok. 

UCZESTNICY

Spotkanie przeznaczone jest dla koordynatorów projektów lub osób związanych bezpośrednio z jego realizacją.

CEL SPOTKANIA

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z umowy pomiędzy Radą a Beneficjentem. Podczas spotkania omówiona zostanie umowa finansowa, raport końcowy oraz inne ważne w realizacji projektów informacje.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA

14 czerwca 2018 r., w godzinach 9:30 – 16:00, w Hotelu Mercure Warszawa Centrum ul. Złota 48/54

KOSZTY

Koszty materiałów informacyjnych oraz lunch pokrywa Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Koszty podróży można pokryć w ramach kosztów przygotowań projektu (o ile data rozpoczęcia projektu (umowy) nie jest późniejsza od daty wydarzenia)

ZGŁOSZENIA

Należy wypełnić formularz on-line. 

Formularz zgłoszeniowy

Po wypełnieniu formularza, każdy otrzyma maila z informacją na temat rejestracji.

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy pisać na adres bilateralne@frse.org.pl.


Masz pytanie?