Spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach PLFWM 2019

Spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach PLFWM 2019

Zespół Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży organizuje spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach konkursu 2019.  

UCZESTNICY

Spotkanie przeznaczone jest dla koordynatorów projektów lub osób bezpośrednio związanych z ich realizacją.

CEL SPOTKANIA

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z umowy pomiędzy Funduszem a Beneficjentem. Podczas spotkania zostanie omówiona umowa finansowa, a także przekazane wszelkie informacje dotyczące prawidłowego – merytorycznego i finansowego – rozliczenia realizowanych projektów.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA

8 kwietnia 2019 r., w godzinach 9:30 – 15:00, w Hotelu Mercure Warszawa Centrum ul. Złota 48/54

KOSZTY

W trakcie szkolenia będzie zapewniony bezpłatny catering oraz materiały informacyjne.

Koszty podróży można pokryć w ramach kosztów przygotowań projektu (o ile data rozpoczęcia projektu (umowy) nie jest późniejsza od daty wydarzenia).

ZGŁOSZENIA

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie online.

Formularz zgłoszeniowy

Zespół PLFWM potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: bilateralne@frse.org.pl.


Masz pytanie?