Spotkania informacyjne Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Spotkania informacyjne Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Chcesz dowiedzieć się więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży i konkursie wniosków na rok 2018? Zapisz się na nasze spotkania informacyjne, które odbedą się: 22 lutego 2018 r., w Warszawie oraz 1 marca 2018 r., w Białymstoku. Przedstawimy główne zasady Programu oraz najważniejsze zmiany
w konkursie. 

UCZESTNICY

Spotkania przeznaczone są dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian i projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie organizacje, które wcześniej nie realizowały projektów w ramach Rady.

CEL SPOTKANIA

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat Rady oraz możliwości, jakie oferuje organizacjom. Dodatkowo, uczestnicy spotkań zapoznają się z zasadami konkursu na 2018 rok oraz będą mogły się spotkać i porozmawiać ze specjalistami.

Spotkania będą poświęcone następującym tematom i zagadnieniom:

  • działalność Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży;
  • priorytety na rok 2018;
  • zasady konkursu na rok 2018;
  • wnioski konkursowe;
  • system on-line składania wniosków;
  • kryteria jakościowe realizowanych projektów.

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

22 lutego 2018 r., w godzinach 10:00 – 15:30, siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa (XII piętro).

1 marca 2018 r., w godzinach 9:00 – 14:00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ul. Kard.Wyszyńskiego 1 w Białymstoku (sala 115). .

KOSZTY

Koszty materiałów informacyjnych oraz lunch pokrywa Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

ZGŁOSZENIA

Należy wypełnić formularz on-line. 

Formularz zgłoszeniowy Warszawa (brak wolnych miejsc)

Formularz zgłoszeniowy Białystok

Termin zgłoszeń na spotkanie w Warszawie upływa 18 lutego 2018 r.

Termin zgłoszeń na spotkanie w Białymstoku upływa 25 lutego 2018 r.

Po wypełnieniu formularza, każdy otrzyma maila z informacją na temat zakwalifikowania się. Rada zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnika na spotkanie,
w przypadku gdy liczba uczestników zostanie przekroczona, a uczestnik brał wcześniej udział w szkoleniach Rady. Uczestnik zostanie o tym poinformowany mailowo. 

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy pisać na adres bilateralne@frse.org.pl.


Masz pytanie?