Spotkania informacyjne 2016. Zapraszamy!

Spotkania informacyjne 2016. Zapraszamy!

Chcesz dowiedzieć się więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży i konkursie wniosków na rok 2016? Zapisz się na nasze spotkania informacyjne, które odbędą się 2 i 4 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Informujemy, iż wyczerpał się limit miejsc na spotkania informacyjne 2 i 4 grudnia 2015 r.

Uczestnicy

Spotkania przeznaczone są dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian i projektów w ramach „Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie organizacje, które wcześniej nie realizowały projektów w ramach Funduszu.
Prosimy aby w spotkaniu wzięło udział maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji.

Cel spotkania

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat Funduszu oraz możliwości jakie oferuje organizacjom. Dodatkowo uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami konkursu na 2016 rok oraz bezpośrednio będą mogły się spotkać ze specjalistami.

Spotkanie będzie poświęcone następującym tematom i zagadnieniom:

  • działalność Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;
  • priorytety Funduszu na rok 2016;
  • zasady konkursu na rok 2016;
  • wnioski konkursowe;
  • system on-line składania wniosków;
  • kryteria jakościowe realizowanych projektów.

Terminy spotkań

Planowane terminy i miejsce spotkań:

2 grudnia 2015 r. w godzinach 10:00 – 16:00, Fundacja Rozwoju System Edukacji (ul. Mokotowska 43)

4 grudnia 2015 r. godzinach 10:00 – 16:00, Fundacja Rozwoju System Edukacji (ul. Mokotowska 43)

Należy wybrać jedno spotkanie.

Koszty

Koszty materiałów informacyjnych oraz lunch pokrywa Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

Zgłoszenia

Należy wypełnić formularz on-line wybranego dnia spotkania.
2 grudnia 2015 r., godz. 10:00-16:00 Zgłoś swój udział »
4 grudnia 2015 r., godz. 10:00-16:00 Zgłoś swój udział »

Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2015 r.

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy pisać na adres plf@frse.org.pl.

Załączniki


Masz pytanie?